VERDAMILIO.org

Ĉu lingvo dum sep tagoj estas miraklo ? De Prof. Dr Gennadij SHILO (eo)

sabato 16a februaro 2008

Prof. Gennadij Ŝilo, la rektoro de Eŭropa universitato JUSTO en Moskvo

Praktiko estas kriterio de la vero de ajna teoriaĵo. Tial ne maloftas la kazoj, kiam la scienco klarigas jam okazintajn en praktiko mirindajn faktojn. Tiujn faktojn oni fojfoje nomas mirakloj. Sed mirakloj, kiel sciatas, ne ekzistas. Ordinare oni nomas miraklo naturan aŭ socian fenomenon, kiu dume ne estas klarigita science.

Verŝajne, al la speco de tiuj mirakloj en la sfero de socia (kleriga) agado necesas atribui la menciitan far prof. Selten statistikan fakton, karakterizantan studadon en Germanio de fremda lingvo laŭ la 4-jara programo, kiam en paralelaj klasoj oni «perdas» du jarojn por studado de la Internacia Lingvo Esperanto, dum tiu tempo ekposedas ĝin perfekte, kaj dum la restintaj du jaroj sukcesas ekparoli fremdan lingvon pli bone, ol tiuj, kiuj dum ĉiuj kvar jaroj studis nur la fremdan.

La esploroj montris, ke 94-96% de tiuj, kiujn oni kutime konsideras posedantoj de fremdaj lingvoj, efektive ne posedas tiujn lingvojn kaj kapablas interkomunikiĝi per fremda lingvo nur sur primitiva nivelo.

Mezkapabla studento dum du jaroj povas finstudi Esperanton pli bone, ol la gepatran lingvon, kiun li studis dum 15-20 jaroj ĝis tiu tempo. Tiu ĉi konkludo ne estas ŝerco, se konsideri, ekzemple, ke en la rusa lingvo ne estas sciate, kio pli multas - ĉu la reguloj, ĉu la esceptoj el ili, sed en Esperanto, havante la gramatikon sur du paperfolioj, ne estas eĉ unu escepto. Mi studis Esperanton ne tiel diligente, kiel la rusan lingvon, kaj ne tiom longe. Esperanton - dum kvar monatoj, la rusan - dum 64 jaroj. Mi parolas kaj skribas en Esperanto senerare (ĉi tie - kiel oni skribas, samtiel oni legas). En la gepatra rusa lingvo mi ĝis nun ne povas kompetentiĝi. Kial mi skribu кОрова kaj сОбака, sed prononcu кАрова kaj сАбака ? Aŭ oni opinios, ke mi estas eksterlandano. Aŭ kie akcenti la vorton феномен ? Aŭ kiu senco estas en tio, ke раненый человек ni skribas kun unu «н», sed en la frazo раненный ножом человек - «н» estas duobla. Mi direktas al tio, ke konsiderata kiel deca scianto de la rusa lingvo, kiun mi studas jam la 65-an jaron, tamen mi pli malanalfabete parolas kaj skribas en Esperanto, kiun siatempe mi studis dum kvar monatoj.

En la informlibro «La plej bonaj finintoj de la moskvaj superaj lernejoj en 2004» (p. 37-38) estas priskribita la unika kazo en la rusia pedagogia praktiko, kiam grupo de la finintoj de la ĉeesta fako de la fakultato de Eŭropa universitato JUSTO plenumis diplomigajn ekzamenojn kaj defendis diplomtaskojn antaŭ la ŝtata komisiono en tri lingvoj - la rusa, la angla kaj Esperanto. Dum 9 jaroj en la universitato, kie Esperanto estas deviga studobjekto, tiu lingvo estis studata dum 10 tagoj, dum la lastaj du jaroj - po 7 tagojn (po 6 studhorojn ĉiutage). En la 8-a tago la grupo ekzameniĝas ĉe la komisiono, en kiu estas tri sciencistoj-esperantistoj. La ekzameno konsistas el 5 partoj :

1) prezento de spektaklo «Atenco» pri ekonomi-jura temo. La spektaklo daŭras de 1 horo ĝis 2,5 horoj depende de la grandeco de la grupo ;
2) voĉlegado de poemoj aŭ rakontoj, ŝercoj, skeĉoj, anekdotoj ;
3) korusa prezentado de kantoj ;
4) gramatiko ;
5) konversacio kun la ekzamenantoj ne nur pri ĉiutagaj temoj, sed ankaŭ respondoj al la demandoj similaj al : «Kiujn funkciojn plenumas la advokato ?» «Kiu estas la akuzanto en la kriminala juĝproceso ?» «Kiu estas la centra figuro en la kriminala juĝproceso ?» «La rolo de la prezidanto en la juĝproceso.» Ktp.
Iu ne kredas : ia miraklo estas. Sed ĉiujare la procedo de la ekzameniĝo fiksiĝas per videoregistratoro. Neniu miraklo okazas. Sciatas, ke pli bone studi lingvon estas voĉlegi parkerigitan prozon, poemojn, kanti, demonstri realaĵojn ludante. La menciitan gramatikon la studentoj studas en la unua tago. Ĝis la fino de la tago la studentoj plektas tiajn frazojn, kiajn plejmulto el ili ne finlernis konstrui dum 5-10 jaroj da lernado de alia lingvo. Kaj la afero ĉi tie estas ne nur en simpla kaj logika - sen ajnaj esceptoj - gramatiko, sed ankaŭ en tio, ke en Esperanto ĉ. 50% da terminoj estas vortoj de internacia uzado, konataj al ajna mezerudicia homo, kiel : profesoro, akto, aktiva, programo, plani, aktuale... Tial ĉiu nekomencinto studi Esperanton fakte jam duone konas ĝin. Laŭ la metodiko, ellaborita en Eŭropa universitato JUSTO, ne necesas studi ĝin dum du jaroj, kiel en la ekzemplo de Selten el la germana praktiko.

La 7-taga kurso de studado de E-o komenciĝas ĵaŭde. Tiutage la tuta gramatiko donatas. Vendrede la studentoj alproprigas aplikadon de la gramatikaj reguloj praktike. Samtage legatas la spektaklo kaj distribuatas la roloj, disdonatas la tekstoj de la poemoj, kantoj, rakontoj k. t. p. Dum ĵaŭdo-vendredo la studentoj ne sukcesas laciĝi pro la nova fako. Eĉ pli, la entuziasmo pro la konvinkiĝo, ke nur post du tagoj ili jam povas relative facile paroli per tiu lingvo, instigas ilin en la venonta semajnfino kun plezuro plenumi la taskojn de la du unuaj lecionoj, kun kiuj ili jam konatiĝis. Ekde lundo la ritmo de la laboro jenas : dum tri horoj - parola praktiko, dum tri restintaj horoj - lernado de la roloj, kontrolo de ĝusteco de la prononco, ellaboro de la parolmaniero kaj de fundamento de la ritoriko. Ĝuste tiel la tutan sekvan semajnon ĝisvendrede. Kompreneble ankaŭ hejme la studentoj devas studi, kiel necesas, dum tiom da horoj ĉiutage, samkiom ili studas en la universitato. La sekvan lundon (en la 8-a labortago) - tri horoj da ĝenerala provludo kaj la menciita ekzameniĝo.

Universitato JUSTO kun Rusia E-Unio preparis la liston, en kiu estas pli ol 200 e-istoj (el la plej grandaj urboj de Rusio), havantaj konvenan sperton pri instruado de E-o. Tiuj homoj pretas neprofiteme efektivigi semajnan kurson de instruado pri la bazo de E-o por instruistoj de lernejoj kaj altlernejoj laŭ la menciita aŭ alia metodiko (kiuj sufiĉe multas en Rusio). Post tiu kurso la instruistoj mem instruos jam kontraŭ pago en lernejoj kaj altlernejoj.

Ni rimarku, ke e-istoj estas la sola kategorio el la komunumoj, en kiuj ĉiuj 100% de la anoj posedas minimume du lingvojn. Tial ilia opinio rilate al solvo de la lingva problemo estas sufiĉe kvalifikita kaj meritas seriozan atenton.

Kiel la sovetia, tiel ankaŭ la rusia skolo de la instruado de fremdaj lingvoj kun grandegaj monaj kaj tempaj elspezoj ne atingis la deziratan rezulton - nur unuopaj studintoj povis ekposedi lingvon. Necesas radikale ŝanĝi la aliron al la instruado ! Kiel ? Profesoro Selten donis la ekzemplon al ni - kontraŭ la sama tempo kaj kontraŭ la sama mono studi du lingvojn anstataŭ unu.

Akomodante al la rusia sistemo de la instruado de lingvo, kie la ŝtata normo antaŭvidas studadon de fremda lingvo dum tri jaroj (dum 340 horoj), imageblas sufiĉa unu jaron destini por studado de E-o, kaj du restintajn - por fremda lingvo.

Ankoraŭ unu ekzemplo el eksterlanda praktiko de studado de fremdaj lingvoj meritas atenton. Oni enkondukis E-on en Hungario antaŭ multaj jaroj, kiel fakultativan studobjekton, en la studprogramojn de la lernejoj kaj altlernejoj. Post unu jaro post la enkonduko la kvanto de la studantoj de tiu lingvo kreskis je dekoj da fojoj kaj, sekve, pliboniĝis posedo de la fremdaj lingvoj. Hodiaŭ posedo de lingvo E-o en Hungario donas la samajn avantaĝojn, kiel de ajna fremda lingvo - pluso de 15% al la salajro pro ĉiu lingvo. Mi ne povas juĝi, kiom tio movis antaŭen la lingvosciencon, sed ŝajnas esti nekontesteble, ke tiom efika stimulo por ekposedo de lingvoj kontribuas al tio, ke hodiaŭ Hungario iĝas la avangardo laŭ la kvanto de la nobelpremiitoj averaĝe por la kvanto de la enloĝantoj.

Ni, rusianoj, esence bezonas inventi nenion, sed simple uzi bonan ekzemplon de aliuloj kaj ŝanĝi sian rilaton al la lingva problemo. Kaj se tia regno, kiel Rusio, kun konsidero de ĉiuj menciitaj kaj nemenciitaj argumentoj, per voleca akto enkondukos E-on, kiel propedeŭtikan rimedon en la studprogramojn, mi opinias, ke sekvos ĉenreakcio de ŝtatoj. Kaj tiam ne malantaŭ montoj estos la tempo, kiam realiĝos la multjarcenta revo de la homaro pri la solvo de la problemo de la internacia komunikado kunhelpe de neŭtrala helpa lingvo. Pli racia rimedo hodiaŭ ne ekzistas en la mondo kaj en la plej proksimaj 50-100 jaroj ne antaŭvideblas, se konsideri, ke dum la lastaj 2000 jaroj estis entreprenitaj ĉ. 3000 provoj krei tuthomaran helpan lingvon, kaj tion partoprenis tiaj geniuloj, kiel Dekarto, Spinozo, Lejbnico, Ejnstejn kaj multaj aliaj. Ja restis viva kaj sukcese funkcias el ĉiuj racie kreitaj lingvoprojektoj nur unu - E-o.

«Laŭ la esprimivaj kapabloj kun lingvo E-o ne povas egaliĝi iu el la naciaj lingvoj, kiujn mi posedas», - deklaris fama lingvisto Paul Ariste el Tartu, kiu posedis kelkdekojn da lingvoj kaj ankaŭ E-on.

Ruslingva originala teksto «Язык за семь дней -чудо ?» che :

http://filolingvia.com/publ/228-1-0...
http://www.vrfo.ru/ed.html

Esperanto-traduko de Vladimir Minin laŭ peto de Claude Piron.

Pere Henri MASSON


Hejmpaĝo | Kontakt-adreso | Mapo de la retejo | | Statistikoj de la retejo | Vizitantoj : 6288 / 911424

Gvati vivon de la retejo eo  Gvati vivon de la retejo Langues et Peuples/ Lingvoj kaj Etnoj  Gvati vivon de la retejo Esperanto   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Retejo pelata de SPIP 3.1.1 + AHUNTSIC

Creative Commons License